Image
DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

REGULAMIN WEBINARIUM:

§1 Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Webinarium organizowanego przez ITPunkt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Dell sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 31.03.2023r. na Platformie MS Teams

§2 Tryb w jakim odbędzie się Webinarium

1. Zamiarem Organizatorów jest przeprowadzenie Webinarium w trybie zdalnym.

§ 3 Rejestracja.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego:

 

§ 4 Koszt udziału w Webinarium.

1. Udział w webinarium jest bezpłatny. Organizatorzy ponoszą koszty zgodnie z przedstawioną agendą spotkania.

§5 Obowiązki Uczestnika.

1. Uczestnik webinarium wyraża zgodę na podstawie Art. 81 ust. 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062), na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji, poprzez publikację zdjęć i filmów z webinarium przez Organizatorów.

2. Organizatorzy zadbają o to, aby opublikowane materiały dbały o pozytywny wizerunek Uczestnika i nie naruszały jego godności.

3. Organizatorzy mogą utrwalać, a następnie rozpowszechniać, przebieg webinarium w formie zdalnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych webinarium i Organizatorów.

4. Wizerunek Uczestnika Webinarium może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatorów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

5. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube itp. w ramach profili Organizatorów).

6. Dane osobowe uczestników imprezy zostaną udostępnione partnerom Organizatora ITPunkt Sp. z.o.o., tj. firmie Dell Sp. z.o.o. w celu kontaktu telefonicznego i mailowego przez działy handlowe i marketingowe Organizatora i partnera. 

§6 Obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o., 40-322 Katowice, ul. Wandy 18A, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, itpunkt.pl.

2. Z Administratorem można się kontaktować bezpośrednio w siedzibie Spółki, wysyłając korespondencję na adres Spółki, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres rodo@itpunkt.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzależniona od celu przetwarzania Państwa danych:

• organizacji webinarium oraz rozsyłanie newslettera, wykorzystanie wizerunku - na podstawie wyrażonej zgody, Art. 6. ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,

• zabezpieczenie interesów Administratora w sytuacji wystąpienia roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki oraz zabezpieczenie mienia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu, Art. 6. ust. 1 lit. f) RODO,

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, w którym zorganizowano webinarium. Jeśli prawo wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres czasu, dane te zostaną usunięte dopiero po tym czasie. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji zostaną usunięte po upływie okresu ich przydatności, który jest uzależniony od rodzaju prowadzonej korespondencji.

5. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ich przetwarzanie okaże się zbędne. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Państwa dane będą udostępnione współpracownikom i podwykonawcom na podstawie zawartych umów. Nie będą oni jednak mogli wykorzystywać tych danych do własnych celów.

7. Dane osobowe uczestników zostaną udostępnione partnerom Administratora określonym szczegółowo w Regulaminie.

8. Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody i umowy do innego administratora pod warunkiem istnienia takich możliwości technicznych.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, może jednak warunkować korzystanie z niektórych usług.

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala ITPunkt

40-322 Katowice, ul. Wandy 18A

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/4
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-660 Warszawa,
ul. Irysowa 7
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

61-693 Poznań,
ul. Piątkowska 173
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2023 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.