MASZ PYTANIA ? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Image

DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

Informacje o Administratorze danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o., 41‑700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 26a, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, www.itpunkt.pl.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • przedstawienia oferty handlowej,
  • udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania,
  • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
  • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
  • wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
  • prowadzenia dokumentacji księgowej.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • Art. 6. ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221),
  • art. 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1025),
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, dane do celu przygotowania i przedstawienia oferty do jednego roku, dane wykorzystywane do korespondencji nie mają określonego czasu usunięcia.
 • Państwa dane będą udostępnione partnerom i kontrahentom Administratora, z którymi współpraca odbywa się na podstawie zawartych umów.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy oraz prowadzenia korespondencji.

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala IT Punkt

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26A

tel.: +48 32 797 0320

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/5
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-849 Warszawa,
ul. Krasnowolska 82L
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

60-693 Poznań,
ul. Drobnika 12-14
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2020 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.