Image
DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

Informacje o Administratorze danych osobowych

 • Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy przekazujemy informację o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez ITPunkt Sp. z o.o.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o., 40-322 Katowice, ul. Wandy 18A, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, www.itpunkt.pl.

 • Dane osobowe uczestników (imprezy) zostaną udostępnione partnerom Administratora określonym szczegółowo w Regulaminie.

 • Z Administratorem można się kontaktować bezpośrednio w siedzibie Spółki, wysyłając korespondencję na adres Spółki, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres rodo@itpunkt.pl

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzależniona od celu przetwarzania Państwa danych. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  - udzielenia odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy, przedstawienie oferty handlowej, udział w imprezach, szkoleniach i konkursach organizowanych przez Administratora, polubienie oficjalnego profilu Administratora w mediach społecznościowych, rozsyłanie newslettera, wykorzystanie wizerunku - na podstawie wyrażonej zgody, Art. 6. ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,

  - przygotowania i realizacji zawartej umowy, obsługa reklamacji - Art. 6. ust. 1 lit. b) RODO,

  - wystawienia dokumentu księgowego (faktury), prowadzenie dokumentacji księgowej, zatrudnianie pracowników, realizacja obowiązków wynikających z wymogów prawa krajowego oraz międzynarodowego obowiązującego Administratora - Art. 6. ust. 1 lit. c) RODO,

  - zabezpieczenie interesów Administratora w sytuacji wystąpienia roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki oraz zabezpieczenie mienia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu, Art. 6. ust. 1 lit. f) RODO,

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego. Jeśli prawo wymaga przechowywania danych przez dłuższy okres czasu, dane te zostaną usunięte dopiero po tym czasie. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji zostaną usunięte po upływie okresu ich przydatności, który jest uzależniony od rodzaju prowadzonej korespondencji. 

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ich przetwarzanie okaże się zbędne. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 • Państwa dane będą udostępnione partnerom Administratora, współpracownikom i podwykonawcom na podstawie zawartych umów. Nie będą oni jednak mogli wykorzystywać tych danych do własnych celów. 

 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody i umowy do innego administratora pod warunkiem istnienia takich możliwości technicznych. 

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy jest dobrowolne, może jednak warunkować korzystanie z niektórych usług. Podanie danych w przypadkach określonych w prawie jest wymogiem i jest konieczne w celu przygotowania umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

 • Dane osobowe uczestników (imprezy) zostaną udostępnione partnerom Administratora określonym szczegółowo w Regulaminie.

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala ITPunkt

40-322 Katowice, ul. Wandy 18A

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/4
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-660 Warszawa,
ul. Irysowa 7
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

61-693 Poznań,
ul. Piątkowska 173
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2023 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.