Image
DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

Polityka bezpieczeństwa informacji

ITPunkt Sp. z o.o. jest organizacją zajmującą się informatyczną obsługą firm, sprzedażą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz tworzeniem specjalistycznego oprogramowania do monitoringu użytkowanego przez klientów sprzętu informatycznego.
              W związku z ciągłym rozwojem firmy, doskonaleniem działań w zakresie zapewnienia naszym Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zgodności z obowiązującym prawem oraz współpracy, utrzymujemy system ochrony danych osobowych.
W ramach realizowanej strategii bezpieczeństwa utrzymujemy zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka i zgodne z wymogami międzynarodowego prawa ochrony danych osobowych.

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji własnych, dostarczanych naszym Klientom, jak i powierzonych nam przez Klientów poprzez:zapewnianie integralności i poufności przetwarzanych danych,

  • przydzielanie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
  • podnoszenie świadomości pracowników i klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych,
  • korzystanie wyłącznie z bezpiecznych technologii informatycznych,
  • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz zapisami umownymi.
Kolejne cele, które będziemy systematycznie realizować, obejmują:

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o normę PN‑EN ISO/IEC 27001:2017,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości personelu,
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Spółce poprzez systematyczny monitoring wprowadzonych zabezpieczeń oraz monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
  • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i umownymi,
  • stały monitoring czynników mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.
             Zarząd Spółki zapewnia pełne wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa informacji. W celu ciągłego doskonalenia systemu, regularnie przeprowadzane są przeglądy zarządzania oraz audyty wewnętrzne.
             Cały personel organizacji zna i rozumie swoją rolę oraz wymogi systemu, z którymi zostali zapoznani. Regularnie prowadzane są szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, podnoszące kwalifikacje w obszarze bezpieczeństwa.

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala ITPunkt

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26A

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/4
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-849 Warszawa,
ul. Krasnowolska 82L
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

61-693 Poznań,
ul. Piątkowska 173
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2021 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.