Image
DOSTAWCA NOWOCZESNYCH

USŁUG INFORMATYCZNYCH

Jesteśmy partnerem

Image

Backup as a Service

Usługa Backup as a Service znacznie minimalizuje ryzyko utraty zabezpieczonych danych. Dostarczone przez nas urządzenie (ITPunkt Black-Box) spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz gwarantuje niezmienność i nienaruszalność danych poprzez zastosowanie licznych mechanizmów. Replikacja do zasobów ITPunkt dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i niweluje ryzyko utraty podstawowych kopii zapasowych dzięki zabezpieczeniu mechanizmami migawek oraz funkcjonalności Retention Lock. Usługa ta realizuje założenia zasady kopii zapasowych 3-2-1, gdzie trzy kopie danych znajdują się na dwóch różnych zasobach, z jedną kopią poza lokalizacją podstawową.

ITPunkt Black-Box jest wykorzystywany przy szybkich i lokalnych odtworzeni­ach. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość odtworzenia zasobów z lokali­zacji zdalnej, wykorzystując bezpieczne i szyfrowane połączenie typu VPN. Mechanizmy deduplikacji i kompresji znacznie obniżają utylizację łącza WAN oraz przestrzeni zasobów dyskowych.

Główne zalety usługi Baas:

  • Wzrost bezpieczeństwa organizacji w zakresie ciągłości działania;
  • Wysoka dostępność systemu kopii zapasowych oraz bezpieczeństwa danych klienta;
  • Administracja oraz monitorowanie systemu kopii zapasowych przez zespół doświadczonych inżynierów ITPunkt;
  • Cykliczne testy kopii zapasowych w zakresie odtwarzania oraz prawidłowej pracy zabezpieczonych usług;
  • Gwarancja dostępności i możliwości odtworzeniowych środowiska z gwarancją integralności danych;
  • Gwarancja odporności na działania niepożądane na skutek Ransomware, błędów ludzkich czy działania na szkodę;
  • Elastyczny model współpracy w zakresie licencjonowania dostosowany do ciągłego rozwoju organizacji;
  • Cykliczne raporty ze wskaźnikami SLA dla wybranego obszaru;

Nasi klienci :

Nasi partnerzy :

Centrala ITPunkt

40-322 Katowice, ul. Wandy 18A

Oddział Wrocław

54-203 Wrocław,
ul. Legnicka 57W/13
tel. +48 32 797 0320 w. 5
fax +48 32 797 0319

Oddział Kraków

31-416 Kraków,
ul. Dobrego Pasterza 13/4
tel. +48 32 797 0320 w. 4
fax +48 32 797 0319

Oddział Warszawa

02-660 Warszawa,
ul. Irysowa 7
tel. +48 32 797 0320 w. 3
fax +48 32 797 0319

Oddział Poznań

61-693 Poznań,
ul. Piątkowska 173
tel. +48 790 290 623

© Copyright 2023 ITPUNKT sp z o.o. . All Rights Reserved.